Sukuseura Savon Eskeliset ry

Sukuseuran perustamisidea on Joroisissa kirkkoherrana toimineen Reino Eskelisen. Hän kutsui sukuaan koolle Joroisiin 1970-luvun puolivälissä ja näissä kokoontumissa heräsi ajatus sukuseuran perustamisesta. Nimettiin väliaikainen toimikunta valmistelemaan sukuseuran perustamista.

Perustava kokous oli 9.6.1985 Iisalmessa Runnin kylpylässä. Kokoukseen osallistui 63 Eskelistä. Ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eemil Eskelinen Iisalmesta ja varapuheenjohtajaksi Pertti Eskelinen Karttulasta sekä sihteeri-rahastonhoitajaksi Kaisa Vaistela Iisalmesta. Sukuseura merkittiin yhdistysrekisteriin 13.3.1987 rekisterinumerolla 146934 kotipaikkana Iisalmi ja toimialueena koko maa.

Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä sekä edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta. Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta kuuluu sukuun tai joka on avioliiton kautta siihen liittynyt. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka suorittaa yhdellä kertaa jäsenmaksun kymmenkertaisena. Sukuseurassa on vuosimaksun maksaneita jäseniä 130, ainaisjäseniä 12 ja 3 kunniajäsentä.

Hallitus hoitaa sukuseuran asioita. Se valitaan kolmeksi vuodeksi sukuseuran vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa. Sukuseuran jäsenten vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus joka kolmas vuosi huhti-syyskuun aikana.

Sukuseura on julkaissut kaksi sukukirjaa:
Heiskanen Kaija: Ylä-Savon Eskeliset (2004, Gummerus)
Hakkarainen Katri & Heiskanen Kaija: Kuopion Seudun Eskeliset (2006, Gummerus)

Kirjat käsittävät ne Eskelis-sukuhaarat, joissa lähtöhenkilön asuinpaikka oli vanhimman löytyneen asiakirjatiedon mukaan Ylä-Savossa tai Kuopion seudulla. Kirjoja voi hankkia sihteeriltä.

Suvun tunnuksen on suunnitellut helsinkiläinen heraldikko Urpo Timberg. E-kirjain viittaa Eskelisen sukuun ja kelta-mustaväritys Savon väreihin. Kolme rahaa kuvaavat kolmea veljestä, jotka siirtyivät Juvalta eri paikkakunnille. Lakiolla oleva muurikruunu on Eskilstunan kaupunkivaakunasta. Pöytäviirien lisäksi seuralla on myynnissä suvun tunnuksella varustettuja lapinlahtelaisen Hannu Turusen suunnittelemia rinta- ja riipusmerkkejä sekä isännän viirejä.
Savon Eskeliset Ry päivitetty 1.10.2019